│tel: +381(0)65 3222015│e-mail: info@italianissimo-bg.com
Prednosti našeg Nastavnog centra
Strogo poštovanje principa Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, bez nepotrebnog zadržavanja polaznika na početnim nivoima
Komunikativni metod.
Stalno prisustvo stranih predavača
Stroga kontrola kvaliteta nastave
Mogućnost pripreme i polaganja CELI ispita (međunarodni sertifikat za italijanski jezik)
Mogućnost usavršavanja stečenog znanja u renomiranim italijanskim školama
Mogućnost pohađanja kurseva na daljinu (putem Skype-a)
Pripreme za polaganje (prijemnih) ispita
Stručne obuke i prakse za prevodioce i predavače u zemlji i u Italiji.
Prednosti našeg Prevodilačkog centra
Vodeća agencija u prevođenju pravnih tekovina Evropske unije (acquis communitaires ) i radnih i zvaničnih dokumenata organa Evropske unije: od 2010-te do danas preveli smo preko 15.000 prevodilačkih strana sa engleskog na srpski i obrnuto za potrebe Kancelarije za evropske integracije.
Iza nas je iskustvo od preko 30.000 prevodilačkih strana prevedenih za brojne državne institucije, domaće i strane kompanije
Svi naši prevodioci nosioci su KEI kvalifikacija priznatih na osnovu rigoroznog testiranja i selekcije vršene od strane profesora Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
Korišćenjem CAT alatki tokom procesa pisanog stručnog prevođenja uspevamo da postignemo apsolutnu terminološku ujednačenost u prevodu, bez obzira na zahtevani rok isporuke i broj angažovanih prevodilaca.
Iako prevodimo sa i na većinu evropski i vanevropskih jezika, ističemo specijalizovanost za prevođenje u sledećim jezičkim kombinacijama: EN<>SR, IT<>SR i IT<>EN