│tel: +381(0)65 3222015│e-mail: info@italianissimo-bg.com

Kursevi srpskog jezika za strance

Ukoliko želite svojim stranim poslovnim partnerima i/ili prijateljima da obezbedite učenje srpskog jezika kao i upoznavanje Beograda i njegove istorije i time im učinite prijatniji boravak, centarItalianissimo može Vam pomoći svojim specijalnim programom učenja srpskog jezika.

Pored organizacije kursa srpskog jezika, Centar Italianissimo može pomoći Vašim saradnicima i/ili prijateljima u izboru i pronalaženju smeštaja u Beogradu i može organizovati obilazak grada i njegovih znamenitosti uz profesionalne vodiče koji govore engleski i/ili italijanski jezik.

Među glavnim naručiocima naših kurseva srpskog jezika ističemo kompaniju Fiat Automobili Srbija d.o.o. Kragujevac za čije potrebe od 2010. godine do danas aktivno organizujemo individualne i grupne kurseve srpskog jezika namenjene direktorima i menadžerima.

Kurseve srpskog jezika vode profesori čiji je maternji jezik srpski a u nastavi, osim srpskog, koriste engleski ili italijanski jezik, u skladu sa zahtevom polaznika.

Vrste kurseva srpskog jezika:

opšti kursevi srpskog jezika (sa posebnim osvrtom na elemente standardnog govornog jezika);

poslovni kursevi srpskog jezika;

sektorski kurs srpskog jezika (opšti i/ili poslovni kurs srpskog jezika sa osvrtom na elemente stručne terminologije Vaše profesije).

Mesto organizacije kurseva srpskog jezika: 1) Vaš poslovni prostor; 2) naše školske prostorije u Beogradu ili 3) on line kurs (organizacija kursa srpskog na daljinu putem Skype-a i e-mail-a)

Osnovne informacije o kursu:

Nivoi: nastava je koncipirana u skladu sa nivoima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike: A1-A2; B1-B2 i C1-C2;

Dužina trajanja kursa: minimum 24 dvočasa od 90 minuta (3 meseca);

Termini nastave: Utvrđuju se u dogovoru sa zainteresovanim polaznikom. Nastojimo da termine nastave u najvećoj mogućoj meri prilagodimo zahtevima polaznika.

Vid nastave: Nastava se može izvoditi u standardnoj grupi (6 ili više polaznika), mini grupi (3-5 polaznika), poluindividualno (2 polaznika) ili individualno (1 polaznik).

Intenzitet nastave: Utvrđuje se u dogovoru sa zainteresovanim polaznikom, a može biti: ekstenzivni (jednom nedeljno); standardni (dva puta nedeljno), intenzivni (3-4 puta nedeljno) ili superintenzivni (5 ili više puta nedeljno), u zavisnosti od dogovora sa zainteresovanim polaznikom.

Izdavanje potvrda: Nakon završenog kursa, polaznicima se izdaje sertifikat na srpskom ili stranom jeziku kojim se potvrđuje pohađanje kursa srpskog jezika, pređeni nastavni fond i dostignut nivo znanja.

Cena kursa u našim školskih prostorijama:

Iznos upisnine: 25,00 EUR. U cenu upisnine, uračunati su: glavni i dodatni nastavni materijal kao administrativni troškovi škole.

Cena 1 dvočasa (90 minuta) u standardnoj grupi: 10,00 EUR*

Cena 1 dvočasa (90 minuta) u mini grupi: 17,00 EUR*

Cena 1 poluindividualnog dvočasa (90 minuta): 20,00 EUR* po polazniku

Cena 1 individualnog dvočasa (90 minuta): 30,00 EUR*

Cena kursa u Vašem poslovnom prostoru: u skladu sa zaključenim dogovorom/Ugovorom. *

*Ugovoreni/dogovoreni iznos kursa može se izmirivati u vidu mesečnih rata, u evro valuti ili u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS koji važi na dan uplate. Uplate se mogu vršiti gotovinski ili putem poslovnog deviznog ili dinarskog računa.

Napominjemo da u svakom upisnom roku obezbeđujemo odgovarajući popust. Sve zainteresovane polaznike blagovremeno obaveštavamo o visini aktuelnog popusta putem mejling liste.

Tokom upisa, organizuju se besplatni probni časovi na kojima možete prisustvovati kako biste se uverili u kvalitet naše nastave.

 Na kurseve srpskog možete se prijavljivati tokom cele godine, pozivom na broj +381(0)65 3222015 ili slanjem mejla na: info@italianissimo-bg.com

Hvala Vam na ukazanom poverenju!