│tel: +381(0)65 3222015│e-mail: info@italianissimo-bg.com

Kursevi namenjeni kompanijama

S obzirom da je poslednjih godina Italija jedan od glavnih spoljno trgovinskih partnera Srbije, potrebe za upoznavanjem italijanskog jezika i kulture, izjednačavaju se sa potrebama za učenjem engleskog jezika koji je odavno condizione sine qua non.

Kursevi stranih jezika koje organizuje centar Italianissimo za potrebe domaćih i stranih kompanija namenjeni su direktorima, menadžerima i zaposlenima kojima je za obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti neophodno poznavanje stranog jezika.

Među glavnim naručiocima naših kurseva stranih jezika, ističemo kompaniju Fiat Automobili Srbija d.o.o. Kragujevac za čije smo potrebe od 2010. godine do danas organizovali brojne individualne kurseve italijanskog, engleskog i srpskog jezika namenjene direktorima i menadžerima kao i grupne kurseve italijanskog, engleskog i srpskog jezika za preko 300 zaposlenih.

Jezici: Centar Italianissimo specijalizovan je za organizaciju kurseva italijanskog, engleskog isrpskog jezika ali je u mogućnosti da organizuje i kurseve drugih stranih jezika, u skladu sa zahtevom naručioca.

Vrste najčešće traženih kurseva:

opšti kursevi (sa posebnim osvrtom na elemente standardnog govornog jezika);

poslovni kursevi;

sektorski kursevi (opšti i/ili poslovni kursevi sa osvrtom na elemente stručne terminologije Vaše profesije).

kursevi srpskog jezika za Vaše inostrane partnere

Mesto organizacije kurseva: 1) Vaš poslovni prostor; 2) naše školske prostorije u Beogradu ili 3) on line kurs (organizacija kurseva na daljinu putem Skype-a i e-mail-a)

Osnovne informacije o kursevima:

Nivoi: nastava je koncipirana u skladu sa nivoima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike: A1-A2; B1-B2 i C1-C2;

Preporučena dužina trajanja kursa: minimum 24 dvočasa od 90 minuta (3 meseca);

Termini nastave: Utvrđuju se u dogovoru sa naručiocem.

Vid nastave: Utvrđuje se u dogovoru sa naručiocem. Nastava se može izvoditi u standardnoj grupi (6 ili više polaznika), mini grupi (3-5 polaznika), poluindividualno (2 polaznika) ili individualno (1 polaznik).

Intenzitet nastave: Utvrđuje se u dogovoru sa naručiocem, a može biti: ekstenzivni (jednom nedeljno); standardni (dva puta nedeljno), intenzivni (3-4 puta nedeljno) ili superintenzivni (5 ili više puta nedeljno).

Izdavanje potvrda: Nakon završenog kursa, polaznicima se izdaje sertifikat na srpskom ili stranom jeziku kojim se potvrđuje pohađanje kursa, pređeni nastavni fond i dostignut nivo znanja.

Međunarodni sertifikati: U našoj školi, postoji i mogućnost priprema za sticanje nekog od međunarodno priznatih sertifikata za italijanski i engleski jezik.

Cena kurseva

Cene kurseva koje organizujemo za potrebe kompanija definišu se Ugovorom koji NPC „Italianissimo zaključi sa naručiocem.

Pre zaključivanja saradnje, NPC Italianissimo organizuje probni čas kako bi naručilac usluge mogao da se uveri u kvalitet nastave i donese odluku o zaključivanju saradnje.

Ukoliko Vaša kompanija želi da dobije našu standardnu ponudu, molimo Vas da nam uputite zahtev na e-mail:  info@italianissimo-bg.com ili nas pozovete na telefon +381(0)65 3222015.

Molimo Vas da u zahtevu precizno navedete vrstu kursa, jezik, željeno mesto organizacije i predviđen broj polaznika.

 Hvala Vam na ukazanom poverenju!