│tel: +381(0)65 3222015│e-mail: info@italianissimo-bg.com

Kursevi na daljinu (on line)

Centar Italianissimo nudi mogućnosti učenja italijanskog, engleskog i srpskog jezika na daljinu.

Ovi kursevi namenjeni su pre svega licima koja su zbog geografske udaljenosti sprečena da pohađaju kurseve u našim školskim prostorijama u Beogradu.

On line kursevi su koncipirani tako što predavač obavlja usmenu komunikaciju sa polaznikom preke Skype-a, a pisanu komunkiaciju putem mejla.

Jezici: Centar Italianissimo specijalizovan je za organizaciju kurseva italijanskog, engleskog i srpskog jezika ali je u mogućnosti da organizuje i kurseve drugih stranih jezika, u skladu sa zahtevom naručioca.

Vrste kurseva koji se mogu pohađati na daljinu:

opšti;

konverzacijski;

poslovni;

sektorski;

pripremni

prevodilački

Osnovne informacije o kursu:

Nivoi: nastava je koncipirana u skladu sa nivoima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike: A1-A2; B1-B2 i C1-C2;

Dužina trajanja kursa: minimum 8 dvočasa od 90 minuta;

Termini nastave: Utvrđuju se u dogovoru sa zainteresovanim polaznikom kursa;

Vid nastave: individualni;

Intenzitet nastave: ekstenzivno (jednom nedeljno); standardno (dva puta nedeljno), intenzivno (3-4 puta nedeljno) ili superintenzivno (5 ili više puta nedeljno), u zavisnosti od dogovora sa zainteresovanim polaznikom;

Izdavanje potvrda: Nakon završenog kursa, polaznicima se izdaje sertifikat na srpskom ili stranom jeziku kojim se potvrđuje pohađanje kursa, pređeni nastavni fond i dostignut nivo znanja.

Cena kursa:

Cena 1 individualnog dvočasa (90 minuta): 20,00 EUR

* Ugovoreni/dogovoreni iznos kursa može se izmirivati u vidu mesečnih rata, u evro valuti ili u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS koji važi na dan uplate. Uplate se mogu vršiti gotovinski ili putem poslovnog deviznog ili dinarskog računa.

Napominjemo da u svakom upisnom roku obezbeđujemo odgovarajući popust. Sve zainteresovane polaznike blagovremeno obaveštavamo o visini aktuelnog popusta putem mejling liste.

Tokom upisa, organizuju se besplatni on line probni časovi koje možete odslušati sa izabranim predavačem kako biste doneli odluku o upisu na kurs.

Na „on line“ kurseve jezika možete se prijavljivati tokom cele godine, pozivom na broj +381(0)65 3222015 ili slanjem mejla na: info@italianissimo-bg.com

Hvala Vam na ukazanom poverenju!