│tel: +381(0)65 3222015│e-mail: info@italianissimo-bg.com

Kursevi italijanskog i engleskog za odrasle

Opis kursa:

Opšti tečajevi centra Italianissimo organizovani su imajući u vidu opšte potrebe polaznika, te se na ovim kursevima pažnja posvećuje svim jezičkim veštinama: čitanje, pisanje, razumevanje i izražavanje.

Poseban akcenat stavlja se na razvijanje GOVORNIH SPOSOBNOSTI uz pomoć primene KOMUNIKATIVNIH NASTAVNIH METODA i konstantno prisustvo STRANIH PREDAVAČA, uz stalan stručni nadzor i praćenje naših specijalizovanih supervizora nastave i mentora.

Osnovne informacije o kursevima:

Nivoi su koncipirani u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike.

NIVOICILJEVIDUŽINACENA
A1
Contatto
Razumevanje i upotreba svakodnevnih poznatih izraza i uobičajenih formula koje mogu da zadovolje konkretne potrebe. Učenik zna da se predstavi i da predstavi druge, može da postavi pitanja u vezi sa ličnim podacima i da odgovori na takva pitanja (mesto stanovanja, osobe koje poznaje, šta poseduje). Može da reaguje na jednostavan način, ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno i ako želi da sarađuje.32 dvočasa240€
A2

Sopravvivenza
Može da razume i da koristi zasebne rečenice i izraze koji su u čestoj upotrebi u vezi sa okruženjem od neposrednog značaja (kao na primer: osnovne informacije o osobi i o njenoj porodici, kupovina, lokalna geografija, posao). Može da komunicira u jednostavnim i rutinskim aktivnostima koje zahtevaju razmenu jednostavnih informacija u vezi sa porodičnom i svakodnevnom tematikom. Može da opisuje na jednostavan način aspekte svog života i svog okruženja kao i elemente koji se odnose na neposredne potrebe.32 dvočasa240€
B1

Soglia
U stanju je da razume bitne tačke jasnih poruka na standardnom jeziku o poznatim temama sa kojima se obično susreće na poslu, u školi, u slobodno vreme itd. Snalazi se u mnogim situacijama koje mogu da se pojave za vreme putovanja kroz neku oblast u kojoj se govori taj jezik. Može da sastavlja jednostavne i suvisle tekstove na njemu poznate teme ili one koje ga zanimaju. U stanju je da opiše iskustva i događaje, snove, nade, želje i da ukratko iznese razloge i da objašnjenja o mišljenjima i projektima.40 dvočasa300€
B2

Progresso
U stanju je da razume osnovne ideje celokupnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući i stručne razgovore unutar svoje struke. Može da reaguje relativno slobodno i spontano, tako da se razgovor sa izvornim govornikom odvija bez preteranih teškoća i pritiska. Zna da piše jasne i dobre sastave na veliki broj tema i da izražava svoje mišljenje o nekoj aktuelnoj temi, sa stavom za i protiv o različitim opcijama.40 dvočasa300€
C1

Efficacia
Može da razume širok spektar kompleksnih tekstova i prilično dugačkih i iz njih može da izvuče srž. Izražava se tečno i spontano bez većih napora u pronalaženju odgovarajuće reči. Koristi jezik na fleksibilan i efikasan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Zna da piše jasne i dobro struktuirane tekstove o složenim temama, i pri tome pokazuje da zna da kontroliše diskurzivnu strukturu, mehanizme povezivanja i kohezije.48 dvočasa360€
C2

Padronanza
U stanju je da razume bez naprezanja skoro sve što čuje ili čita. Zna da rezimira informacije izvađene iz različitih izvora, usmene ili pismene, i da napravi rekonstrukciju teksta sa argumentima i informacijama. Spontano se izražava. Govori veoma tečno i precizno, i sa izraženim nijansama značenja čak i u vrlo složenim situacijama.48 dvočasa360€

Iznos upisnine: 25,00 EUR. U cenu upisnine, uračunati su: glavni i dodatni nastavni materijal kao administrativni troškovi škole.

Cena 1 dvočasa (90 minuta) u mini grupi: 10,00 EUR po polazniku;

Cena 1 poluindividualnog dvočasa (90 minuta): 13,00 EUR po polazniku;

Cena 1 individualnog dvočasa (90 minuta) u našem/Vašem prostoru/ on line kurs: 20,00 EUR.

*Ugovoreni/dogovoreni iznos kursa može se izmirivati u vidu mesečnih rata, u evro valuti ili u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS koji važi na dan uplate. Uplate se mogu vršiti gotovinski ili putem poslovnog računa.

Napominjemo da u svakom upisnom roku obezbeđujemo odgovarajući popust. Sve zainteresovane polaznike blagovremeno obaveštavamo o visini aktuelnog popusta putem mejling liste.

Tokom upisa, organizuju se besplatni probni časovi na kojima možete prisustvovati kako biste se uverili u kvalitet naše nastave.

Osnovne informacije o kursu:

Jezici: italijanski i engleski;

Mesto organizacije: Naše školske prostorije/Vaš (poslovni) prostor/on line kurs;

Termini nastave: Utvrđuju se u dogovoru sa zainteresovanim polaznicima nakon odslušanog probnog časa. Nastojimo da termine nastave u najvećoj mogućoj meri prilagodimo zahtevima polaznika, ali ne garantujemo apsolutnu fleksibilnost u slučaju grupnih kurseva.

Vid nastave: Nastava se može izvoditi u standardnoj grupi (6 ili više polaznika), mini grupi (3-5 polaznika), poluindividualno (2 polaznika) ili individualno (1 polaznik).

Intenzitet nastave: standardno (dva puta nedeljno), intenzivno (3-4 puta nedeljno) ili superintenzivno (5 ili više puta nedeljno), u zavisnosti od dogovora sa zainteresovanim polaznicima.

Izdavanje potvrda: Nakon završenog kursa, polaznicima se izdaje sertifikat na srpskom ili stranom jeziku kojim se potvrđuje pohađanje kursa, pređeni nastavni fond i dostignut nivo znanja.

Međunarodni sertifikati: U našoj školi postoji mogućnost priprema za sticanje nekog od međunarodno priznatih sertifikata za italijanski i engleski jezik.

Na opšte kurseve italijanskog i engleskog jezika možete se prijavljivati tokom cele godine, pozivom na broj +381(0)65 3222015 ili slanjem mejla na: info@italianissimo-bg.com

Hvala Vam na ukazanom poverenju!