│tel: +381(0)65 3222015│e-mail: info@italianissimo-bg.com

Kursevi italijanskog i engleskog za decu

Kako deca najbolje uče kroz glumu, pesmu, igru, slikanje i timski rad, cilj nastave koju organizujemo za decu predškolskog (5-7 godina) i školskog uzrasta (7-14 godina) je da im damo punu podršku i obezbedimo uslove u kojima će usvajati nov jezik spontano, kroz zabavu i igru.

Stoga su i udžbenici koje koristimo u nastavi za decu koncipirani tako da uključuju sve gore pomenute aktivnosti. Tematski su rađeni, pa se likovi tj. glavni protagonisti pojavljuju iz lekcije u lekciju, a deca mogu da prate njihove zgode i nezgode i o njima pričaju, da pogađaju šta se dešava i da na taj način uče i usvoje ciljanu leksiku. Takođe sadrže i postere, stikere, bojanke, dodatni video i audio materijal koji potkrepljuje i podstiče na rad i brže usvajanje novog jezika. Pored knjige, svaki program po kom se radi sadrži i radnu svesku gde deca kod kuće imaju prilike da se sete šta su tog časa radili i da obnove vokabular.

Tokom nastave sa decom dominira upotreba stranog, ciljnog jezika. Na taj način deca odmah imaju prilike da čuju izvorni jezik kao i da se upoznaju sa kulturnim različitostima zemalja.

Osnovne informacije o kursu

Uzrast deteta: grupe se formiraju u 3 kategorije u zavisnosti od uzrasta deteta i nivoa predznanja: 1) deca uzrasta 5-7 godina; 2) deca uzrasta 8-11 godina; 3) deca uzrasta 11-14 godina.

Nivoi su koncipirani u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezike: A1-A2; B1-B2 i C1-C2;

Mesto organizacije: Naše školske prostorije/Vaš prostor;

Dužina trajanja časa: 45 minuta za decu uzrasta od 5 do 11 godina, odnosno 90 minuta za decu uzrasta 11-14 godina;

Dužina trajanja kursa: 64 školska časa od 45 minuta (za decu od 5 do 11 godina) ili 32 dvočasa od 90 minuta (za decu od 11 do 14 godina);

Termini nastave: Utvrđuju se u dogovoru sa roditeljima i decom nakon odslušanog probnog časa. Nastojimo da termine nastave u najvećoj mogućoj meri prilagodimo zahtevima roditelja i dece, ali ne garantujemo apsolutnu fleksibilnost u slučaju grupnih kurseva.

Intenzitet nastave: Utvrđuju se u dogovoru sa roditeljima i decom: standardni (2 puta nedeljno), intenzivni (3 puta nedeljno) ili superintenzivni (4 ili više puta nedeljno).

Vid nastave: Napominjemo da se kursevi mogu pohađati u vidu standardne grupe (6 ili više polaznika) mini grupe (3-5 polaznika), poluindividualne nastave (2 polaznika) ili individualne nastave (1 polaznik).

Izdavanje potvrda: Nakon završenog kursa, polaznicima se izdaje sertifikat na srpskom ili stranom jeziku kojim se potvrđuje pohađanje kursa, pređeni nastavni fond i dostignut nivo znanja.

Međunarodni sertifikati: U našoj školi, postoji i mogućnost priprema za sticanje nekog od međunarodno priznatih sertifikata za italijanski i engleski jezik.

Cena kursa:

Iznos upisnine: 25,00 EUR. U cenu upisnine, uračunati su: glavni (original) udžbenik, CD, dodatni didaktički materijal, školski pribor, administrativni troškovi škole.

Cena grupnog kursa u standardnoj grupi: 384,00 EUR*

Cena 1 časa (45/90 minuta) u mini grupi (3 polaznika): 10,00 EUR;

Cena 1 poluindividualnog časa (45/90 minuta): 13,00 EUR po polazniku;

Cena 1 individualnog časa (45/90minuta) u našem/Vašem prostoru: 20,00 EUR

* Ugovoreni/dogovoreni iznos kursa može se izmirivati u vidu mesečnih rata, u evro valuti ili u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS koji važi na dan uplate. Uplate se mogu vršiti gotovinski ili putem poslovnog računa.

Napominjemo da u svakom upisnom roku obezbeđujemo odgovarajući popust. Sve zainteresovane polaznike blagovremeno obaveštavamo o visini aktuelnog popusta putem mejling liste.

Tokom upisa, organizuju se besplatni probni časovi na kojima roditelji i deca mogu prisustvovati kako bi se uverili u kvalitet naše nastave.

Možete upisati decu na kurs italijanskog/engleskog tokom cele godine, pozivom na broj +381(0)65 3222015 ili slanjem mejla na: info@italianissimo-bg.com

Hvala Vam na ukazanom poverenju!